Naszą pasją jest człowiek, a celem przede wszystkim służba jemu oraz ochrona jego godności jako przyrodzonego i niezbywalnego prawa.

Kancelaria Q & Kubat oferuje kompleksowe usługi prawnicze o zasięgu międzynarodowym, we wszystkich wiodących dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i karnego.

Bądź zmianą którą pragniesz ujrzeć w świecieMahatma Gandhi

Kancelaria

W swojej pracy stawiamy na specjalizację i doświadczenie


 

Prawo jest dla nas sztuką, okazją do niesienia pomocy i rozwiązywania problemów, które niejednokrotnie determinują życie i losy jednostek, rodzin, firm i instytucji. Oferowanie im zmiany na lepsze traktujemy jako swój obowiązek i powinność, którą realizujemy z najlepszą wolą i wiedzą, uczciwością, gorliwością, sumiennością i poszanowaniem dla przepisów prawa.

Naszej misji nie moglibyśmy realizować bez wiary w tak podstawowe i nieodłączne w naszej pracy wartości jak zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i empatia. Dlatego zagwarantowanie zachowania tajemnicy adwokackiej i radcowskiej jest w Kancelarii Q & Kubat priorytetem i bezwzględnie przestrzeganą zasadą.

 

Obszary praktyki Kancelarii

Gdzie inni widzą problemy, my oferujemy rozwiązania


I Prawo cywilne, rodzinne i egzekucyjne

 1. Procesy i arbitraże cywilne
 2. Sprawy cywilne, rodzinne i spadkowe

II Prawo administracyjne, podatkowe, finansowe i audyty

 1. Prawo podatkowe, finansowe i audyty
 2. Sprawy administracyjne i sądowo-administracyjne

III Prawo karne, karne wykonawcze i karne skarbowe

 1. Prawo karne i procesu karnego
 2. Opieka nad osobami zatrzymanymi, aresztowanymi i więźniami
 3. Prawo karne skarbowe

IV Prawo własności przemysłowej i intelektualnej, informatyzacji i nowych technologii

 1. Własność intelektualna, przemysłowa i prawo patentowe
 2. Prawo informatyczne, cyfrowe, internetu i nowych technologii

V Prawo gospodarcze, energetyczne, instrumenty finansowe i zabezpieczenia

 1. Sprawy gospodarcze, handlowe i restrukturyzacyjne
 2. Prawo bankowe, instrumentów finansowych i zabezpieczeń
 3. Obrót nieruchomościami, procesy inwestycyjne i budownictwo
 4. Energetyka i ochrony środowiska
 5. Prawo pracy

VI Międzynarodowa i krajowa ochrona praw człowieka i obywatela

 1. Krajowa ochrona praw człowieka i dział trybunalski
 2. Europejska i międzynarodowa ochrony praw człowieka
  • Prawa i wolności podstawowe
  • Prawa indywidualne i kolektywne — gospodarcze, społeczne i kulturalne
  • Międzynarodowe prawo pracy i polityki społecznej

Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczeniaAntoine de Saint-Exupéry

Zespół

Kancelaria Q & Kubat to specjalizacja i skuteczność


 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych oraz efektywności podejmowanych przez nas działań, zdobywamy zaufanie coraz szerszego grona klientów. Kancelaria pozostaje w stałej współpracy z przedsiębiorstwami z branży energetycznej, finansowej i budowlanej. Siłę naszego zespołu tworzy poczucie odpowiedzialności za to, co robimy oraz przekonanie, że każdy problem ma swoje rozwiązanie. Pracowników i współpracowników Kancelarii Q & Kubat łączy otwartość, zaangażowanie i determinacja w przełamywaniu nawet najbardziej skomplikowanych sytuacji.

 

Kariera

Studentów ostatnich lat prawa zapraszamy na praktyki w Kancelarii


 

Naszym prawnikom zapewniamy warunki umożliwiające godzenie pracy w Kancelarii z obowiązkami wynikającymi z odbywanych przez nich aplikacji, studiów podyplomowych lub doktoranckich.